Ordförande
Anders Mangström
Täktervägen 849
10120 Täkter
Tfn 0400-688820, 040-8293600    

Hus
Ingbohed
Täktervägen 387
10120 Täkter

Bokningar
Marianne Lindholm
Tfn 040-734 2424    
Epost